แผลสด
รู้หรือไม่? แผลสด และ แผลแห้ง วิธีรักษาไม่เหมือนกัน
By admin | |
       ในความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุ มักเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และสิ่งที่ตามมาแน่นอนว่านั่นก็คือบาดแผลจากการประสบอุบัติเหตุนั้นๆ แต่เมื่อได้บาดแผลมาแล้ว สิ่งที่จำเป็นมากที่สุด คือ การรักษา ซึ่งบาดแผลโดยทั่วไป มีทั้งหมด 2