มด
รู้หรือไม่? มดที่ทำงานทั้งวัน คือ มดตัวเมีย
By admin | |
        มด เป็นสัตว์ในวงศ์ Formicidae อันดับ Hymenoptera มีจำนวนชนิดมากกว่า 12,000 ชนิด โดยพบมากในเขตร้อนของโลก มดมีการสร้างรังเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่